20211120_184848.jpg?1637431022

Kallt, 
disigt, 
måne.