ni5.jpg?1636985503

Kvinnan fostrare är, 
familjen hon fostrar, 
hela familjen, 
detta kallas...
kvinnogöra :)

Kvinnan fostrar familjen, mer eller mindre, 
varför; 
detta ses fortfarande som kvinnogöra.