IMG_20211028_144848.jpg?1635482428

Kultur finns, 
många olika kulturer, 
när man behöver inte integreras, 

då behåller man sin hemkultur, 
ibland är det lyckad, 
oftast mindre lyckad, 
man blir utanför samhället.