gr%C3%B6na-tr%C3%A4d.jpg?1598224420

Klimatförsämringar påtagliga, 
kändbara försämringar, 
planeten Jorden lider, 
mänskligheten lider, 
vad gör beslutfattarna, 
ekonomi och vinst är beslutfattarnas hjärtefrågor, 
så vad händer, 
klimatet försämras, det är det som händer, 
vart skall detta leda, 
kaos och lidande.