my3.jpg?1604893844

 -Grått, 
lövträden är kala, 
sommaren är förbi, 
hösten varit, 
nu är det vinter,
vinter utan snö än så länge.