IMG_20210916_204328.jpg?1637237736

Jag är övertygad om att flygande tefat existerar eftersom jag har sett ett. 
-  (President Jimmy Carter, 1976)

UFO finns.