jags2.jpg?1604435486

Jag frågar igen, 
Låter du alla i världen leva sina egna liv? 
eller kritiserar du andras liv? 
Vill du att alla måste leva precis som du? Varför? 
Jag svarar: Alla får leva sina liv, 
så länge man skadar ingen annan.