IMG_20211119_160816.jpg?1637357620

I nuet tänker man inte det förflutna och inte framtiden,  i nuet lever man idag, just nu.