ass3.jpg?1602949192

Uppriktighet är inte att säga det man tänker utan att mena det man säger.
/ Hypolite de Livry