jags2.jpg?1637875502

Hur man behandlar andra, visar hurudan människa man är.