7aaa.jpg?1636985417

Lyckan är inre, inte yttre, och därför beror den inte på vad vi har utan på vad vi är - (Henry van Dyke)

Du är det du tänker, dina tankar avgör vem och hurudan du är.