no6.jpg?1636985536

Hatar du, hat tärande är, brist på fantasi? kanske, kanske inte. Hata inte...hat är tärande...du lider med ditt hat...hitta en bra fantasi istället, en god fantasi, bli lycklig...sluta hata.