ass3.jpg?1636983789

Har du hemligheter, 
bevara den själv, 
du är bäst i detta, 
ger du bort din hemlighet, 
snart det ute är,

Jo du, berätta inte dina hemligheter för andra...du vet, om inte ens du själv kan behålla dina hemligheter, så du kan inte vänta dig att andra heller skulle kunna behålla dina hemligheter.