aab2.jpg?1627576986

Frågor är många,  alla frågor har inga svar,  därför vet vi inte allt.