aa18.jpg?1637237566

Förstår du dina vänner?
Förstår du för främlingar?
Förstående sinne, älskar, alla
gillar alla, bryr sig om alla,
önskar alla gott, förstående sinne,
vänligt beteende, botar världen lite,
hjälp världen, älska alla.