ajkvinnar%C3%B6dh%C3%A5r.jpg?1621981375

32. "Jag kom inte dit genom att önska det eller hoppas på det, utan genom att arbeta för det."
- Estée Lauder