ajindiskkvinna1.jpg?1621981351

41. "Om du inte riskerar någonting riskerar du ännu mer."
- Erica Jong

Man måste försöka hela tiden.