aa4.jpg?1637237525

39. “Se upp för monotoni; det är mamman till alla dödliga synder. ”
- Edith Wharton

Monotoni under lång tid dödar kreativiteten och skadar människan både fysiskt och psykiskt.