aa26.jpg?1593608885

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.
Eckhart Tolle