no1.jpg?1636985481

De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.
- Eckhart Tolle

Underbart att ibland kunna leva i nuet.