6aaa.jpg?1595426020

De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.
- Eckhart Tolle

Nuet är livet, allt annat är spekulationer om framtiden eller klaganden av det förflutna.