AA3skog.jpg?1594031672

Att vara närvarande är alltid oändligt mer verkningsfullt än något man kan säga eller göra, även om närvaron ibland också kan ge upphov till ord eller handlingar.
- Eckhart Tolle