IMG_20210916_195954.jpg?1637237716

Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.
- Eckhart Tolle

Istället för nuet, lever vi tyvärr oftast i en mental föreställningsvärld.