aa11.jpg?1637237582

Låt inte en galen värld tala om för dig att framgång är någonting annat än ett framgångsrikt nu. Och vad är det? Det finns en känsla av kvalitet i det du gör, även i den allra enklaste handling.
- Eckhart Tolle

Finns en kvalitet även i små och enkla handlingar.