na10.jpg?1620385100

Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
Eckhart Tolle