ai12.jpg?1610562656

Om inre frid verkligen är vad du önskar dig, då väljer du det.
Eckhart Tolle