na8.jpg?1620385096

Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.
- Eckhart Tolle

Människan har svårt att leva i nuet, sinnet skapar en overklig tillvaro, för det mesta.