aa17.jpg?1594031795

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.
- Eckhart Tolle

Allt hör ihopp, mänskligheten kommit från samma källa.