si2natt.jpg?1633361415

Du tysta natt, du mörka natt, ⭐️
du regniga natt, 
du sköna, du lugn ger, 
du tystnad ger, du underbara natt, 🌜

en mörk natt...njuter...