ma4.jpg?1636984397

Du är vad du är,  du ser dig med dina ögon,  andra ser dig med sina ögon,  det viktigaste är det  hur du ser dig själv.