1cjag4.jpg?1637875530

Din tunga är din som din ridhäst, 
behandla din tunga bra 
då behandlar din tunga dig bra, 
sköter inte din tunga bra, 
då sviker tungan dig. 
Släpp inga flygor i din mun och 
spotta inga flygor ur ut din mun. 
Låt tungan arbeta bra