ajkvinnar%C3%B6dh%C3%A5r.jpg?1621981375

38. ”Jag hoppas att små flickors fäder och mödrar kommer att titta på dem och säga" ja, kvinnor kan. "”
- Dilma Rousseff

Både flickor och pojkar behöver uppmuntran av sina föräldrar.