aa7.jpg?1594031733

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.
- Dalai lama