aa24.jpg?1593608878

Välj att vara optimistisk, det känns bättre.
- Dalai lama