aab9.jpg?1607754477

Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.
Dalai lama