aa30.jpg?1593608899

Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.
- Dalai lama