aab4.jpg?1607754457

Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.
Dalai lama