ajkvinna3.jpg?1621981361

29. Jag är ingen fågel; och inget nät säkerställer mig: Jag är en fri människa med en oberoende vilja. ”
- Charlotte Brontë