ajkvinnar%C3%B6dal%C3%A4ppar.jpg?1621981

34. "Det svåraste är beslutet att agera, resten är bara uthållighet."
- Amelia Earhart