IMG_20211002_145557.jpg?1633180987

Man skall inte tala illa om sin hustu och inte heller om sim man.