na14.jpg?1620385126

Problemet med Moderaterna och hela den BLÅBRUNA sidan är att man utgår från att människor är lata och ovilliga att arbeta. 
- Per Bolund  MP- 
expressen

OBS: nazist kallas brun.