natur2.jpg?1594361289

Vänta inte på den stora lyckan, så att du missar den lilla!
- Ordspråk