IMG_20210928_134213.jpg?1632865764

Gör saker – inte av konvention utan för lustens och glädjens skull.
- Ordspråk