ai15.jpg?1610562669

Det är lättare att acceptera att man själv är som man är – än att andra är det.
- Ordspråk