ajmadonna.jpg?1621981378

17. ”En stark kvinna är en kvinna som är fast besluten att göra vad andra har bestämt sig för att inte göra.”
- Marge Piercy