ajm%C3%A5mgfall.jpg?1621981382

28. "När hela världen är tyst blir till och med en röst mäktig." -
- Malala Yousafzai