IMG_20210925_153846.jpg?1632591858

Många vägar, 
måste välja rätt väg, 
vilse vill man inte gå,