aa26.jpg?1593608885

Man får bara vad man ger, och man ger bara vad man redan fått.
/ Karin Boye