aa2.jpg?1594031702

– Bygga bättre bla bla bla, grön ekonomi bla bla bla , nettonollutsläpp till 2050 bla bla bla, klimatneutralt bla bla bla.
– Detta är det enda vi hör från våra såkallade ledare. Ord. Ord som låter jättebra, men som hittills inte har lett till något agerade. 
- Greta Thunberg

Greta har rätt, tyvärr. 😀