jaga11.jpg?1631110189

Det är lättare att skylla än att titta på oss själva i spegeln och identifiera våra egna misstag och fel ... Vi speglar våra egna misstag och fel hos andra människor ... vi är ofta blinda för oss själva ... vi vågar inte ens tänka att felet kan vara i oss själva ... Det skapar en ond atmosfär ... luft förorenas av dåligt hanterade konflikter.